Благодарение на техничката анализа, 2 пневматски сејачи (максимум 6 метри работна ширина) или 3 механички вежби за садење жито (4 метри работна ширина) обезбедуваат работна ширина од 12 метри вкупно.